"Tvoříme PRO ŽIVOT, PRO VÁS, PRO BUDOVY."

 

projekční ateliér

Pro budovy, s.r.o.

 

"Navrhujeme budovy především se zřetelem na jejich uživatele a udržitelnost.

Razíme heslo, že kvalitní projektová dokumentace a přísný stavební dozor šetří peníze.

Pracujeme chytře a efektivně."

 

 

Připravíme kvalitní projekt

 

vyřídíme potřebná povolení

 

vykonáme dozor na stavbě

 

 

 

 

"Naším cílem je věnovat se budovám od počáteční myšlenky investora,

přes její užívání, až po ukončení životnosti budovy."

 

 

"Po zhotovení stavby se postaráme o její provoz.

Na konci životnosti obstaráme všechna povolení

a dohlédneme na řádnou likvidaci budovy."

 

 

Ing. Radim Kolář, Ph.D.

jednatel firmy

mob.: +420 776 028 018

e-mail: kolar.radim@probudovy.cz

více >

PMA architects s.r.o.

architekt

Ing. et Ing. Eva Šoulová

projektant

... a protože víme, že kvalitní projekt si žádá mnoho odborníků, máme svůj tým:

 

oekoplan Czech Republic, s.r.o.

Energetický auditor

Ing. Petr Jelínek, Ph.D.

Zpracovatel Průkazu energetické náročnosti

Ing. Roman Brzoň, Ph.D.

Zpracovatel Průkazu energetické náročnosti

Martin Přikryl

Zpracovatel Průkazu energetické náročnosti

Ing. Jan Topič, Ph.D.

VZT, ZTI, vytápění

Ogis s.r.o.

geodetická zaměření

Ing. Zdeňka Šulerová

statika

Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

dopravní řešení

Ing. Kateřina Svobodová

Bleskosvod, elektroinstalace

Ing. Pavel Stejskal

hlukové studie

Ing. Táňa Švecová

Požárně bezpečnostní řešení

FourClima s.r.o.

VZT, chlazení

Ing. Lubomír Kosík

statika

Ing. Vlastimil Šilhan

vodohospodářská řešení

Ing. et Ing. Martin Tuscher

(STAGA stavební agentura s.r.o.)

rozpočty

Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D.

akustika budov

Kontaktujte nás

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 by VOAYA s.r.o.